do kasy razem: 0,00 zł
Nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Sprawdź, co się zmieni

Od 22 kwietnia 2024 roku, użytkownicy programu "Czyste Powietrze" mogą spodziewać się kilku nowości, takich jak obowiązkowa lista ekologicznych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna możliwość uzyskania maksymalnego dofinansowania, precyzyjniejsze określenie prefinansowania i pełnomocnictw, oraz wzmocnienie budżetu poprzez środki pochodzące z Unii Europejskiej.

O “Czystym Powietrzu” dla przypomnienia

Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony w celu poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Polsce. Jest inicjatywą tworzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który odpowiada za jego realizację. Program skierowany jest głównie do mieszkańców Polski, którzy chcą zwiększyć efektywność energetyczną swoich domów oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Aby skorzystać z programu "Czyste Powietrze" i uzyskać dofinansowanie na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła, należy spełnić określone warunki. W szczególności, wnioskodawcy muszą wybrać urządzenia tylko z listy ZUM, która gwarantuje wysoką jakość oraz efektywność energetyczną. Dodatkowo, osoby składające wnioski muszą przestrzegać nowych zasad dotyczących najwyższego poziomu dofinansowania oraz procedur prefinansowania i pełnomocnictwa.

Fundusze na realizację programu "Czyste Powietrze" pochodzą z różnych źródeł, w tym z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Dzięki tym środkom możliwe jest finansowanie projektów termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zmiany od 22 kwietnia

Nowe zasady dla programu „Czyste Powietrze”, wprowadzone od 22 kwietnia 2024 roku, przynoszą istotne zmiany dla beneficjentów. Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), podkreśla, że te aktualizacje mają na celu ochronę interesów wnioskodawców i eliminację nieuczciwych praktyk związanych z nieskutecznymi urządzeniami.

Najbardziej istotne zmiany obejmują:

  • Lista ZUM: Od teraz, osoby składające wnioski muszą wybierać urządzenia tylko z listy ZUM. Ma to zapewnić, że wybierane są produkty wysokiej jakości, które rzeczywiście obniżają koszty ogrzewania. Istnieją trzy opcje dla wnioskodawców w zależności od terminu składania wniosku i daty zakupu urządzenia.
  • Najwyższe dofinansowanie: Nowe zasady dotyczące części 3) programu określają, że osoba skorzystająca z najwyższego poziomu dofinansowania dla jednego budynku może starać się o dofinansowanie dla kolejnych budynków tylko na poziomie podstawowym.

Do tej pory zdarzało się tak, że osoby, co ciekawe, z najniższymi dochodami występowały jako właściciele na przykład kilku budynków z wnioskami o to najwyższe dofinansowanie” – wyjaśniała przesłanki wprowadzenia nowej reguły Dorota Zawadzka-Stępniak.

  • Prefinansowanie i pełnomocnictwo: Procedury dotyczące prefinansowania zostały dokładnie sprecyzowane, wymagając m.in. podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, konieczne jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.
  • Nowe finansowanie: Program „Czyste Powietrze” zyskał nowe źródła finansowania, w tym 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). To ogromna szansa dla tysięcy gospodarstw domowych na modernizację i wymianę źródeł ciepła.

Jak rozumieć zmiany?

Jeśli złożyłeś wniosek o dotację przed 21 kwietnia, nowe zasady nie mają na Ciebie wpływu. W przypadku wniosków składanych od 22 kwietnia do 13 czerwca, obowiązuje okres przejściowy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Natomiast jeśli Twój wniosek został złożony od 14 czerwca lub później, musisz się liczyć z wprowadzonymi zmianami. W takim przypadku masz tylko jedną szansę na uzyskanie dotacji na najwyższym poziomie dofinansowania, pod warunkiem, że wcześniej nie otrzymałeś już takiej dotacji na inny budynek lub lokal mieszkalny od 22 kwietnia w ramach części 3 programu.

Dodatkowo, w umowie dotacji z prefinansowaniem ustalono konkretne warunki dotyczące wypłaty zaliczki na konto wykonawcy. Aby otrzymać zaliczkę, beneficjent musi dostarczyć własnoręcznie podpisaną dyspozycję wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Ponadto, określono limit czasu na złożenie wniosku o płatność, który wynosi 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji umowy z wykonawcą.

W przypadku składania wniosku o dotację przez pełnomocnika, teraz wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy. Oznacza to, że podpis na pełnomocnictwie musi zostać złożony przed notariuszem w obecności wnioskodawcy lub wcześniej uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny.

Dofinansowanie dla wszystkich

Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 miliardów złotych to największa proekologiczna inicjatywa w historii Polski, która ma na celu walkę ze smogiem i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. To także ogromna możliwość dla obywateli, którzy już teraz skorzystali z 26 miliardów złotych dofinansowania na termomodernizację i nowe źródła ciepła.

NFOŚiGW wraz  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  podpisało umowę na dystrybucję środków w ramach programu Czyste Powietrze z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, na łączną kwotę 6,4 mld zł.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe programu Czyste Powietrze, to według naszej kalkulacji, licząc zupełnie na chłodno 6 tys. wniosków w miesiącu, umowy podpisane z WFOŚiGW zabezpieczają nam dwuletni okres finansowania. Chciałabym, żeby każdy pogram rządowy miał takie bezpieczeństwo i stabilność finansowania” - Paulina Hennig-Kloska.

Wybierz język
w górę
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl