do kasy razem: 0,00 zł
Nowy program dofinansowań już w tym roku! Zdobądź pieniądze na elektrownię wiatrową

Rządowy program Moja Elektrownia Wiatrowa zakłada dofinansowanie inwestycji w przydomowe turbiny wiatrowe. Dzięki temu programowi osoby instalujące przydomowy wiatrak będą mogły również otrzymać wsparcie na magazyn energii. Inicjatywa ta ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie niezależności energetycznej polskich gospodarstw domowych.

Założenia programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił założenia programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Budżet programu wyniesie 400 milionów złotych, a środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego Unii Europejskiej. Program ma na celu wsparcie inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe, które wcześniej nie były objęte rządowymi programami dofinansowania dla prosumentów. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych.

Warunki dofinansowania

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na przydomowe wiatraki o maksymalnej mocy 20 kW i wysokości nie przekraczającej 30 metrów, pod warunkiem produkcji energii na własne potrzeby. Dofinansowanie obejmuje również magazyny energii o minimalnej pojemności 2 kWh. Urządzenia objęte wsparciem muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu domowych elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Maksymalna kwota dotacji na turbinę wynosi 30 tysięcy złotych (maks. 5 tysięcy zł/kW), a na magazyn energii - 17 tysięcy złotych. Koszty kwalifikowane obejmują również wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej, jednak nie mogą one przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z programu?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Beneficjenci powinni wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Możliwe jest także dofinansowanie instalacji off-grid, czyli niepodłączonych do publicznej sieci dystrybucyjnej.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na inwestycje realizowane na budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, letniskowych lub gospodarczych. Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku również wyklucza możliwość uzyskania wsparcia. Beneficjenci programu będą zobowiązani do eksploatacji dofinansowanych urządzeń przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

Realizacja programu

Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma być realizowany w latach 2024-2029. Podpisywanie umów ma być możliwe do końca 2028 roku, a wydatkowanie środków do końca 2029 roku. NFOŚiGW nie podał jeszcze dokładnej daty startu naboru. Program musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

Korzyści inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe

Koszt przydomowej elektrowni wiatrowej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak moc instalacji, producent oraz specyficzne wymagania dotyczące montażu. Średnio, przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 5 kW może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, natomiast większe modele, takie jak przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 10 kW, mogą wymagać wyższej inwestycji początkowej.

Inwestycja w przydomowe elektrownie wiatrowe przynosi korzyści nie tylko finansowe, ale i ekologiczne. Redukcja emisji dwutlenku węgla oraz mniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii to kluczowe argumenty przemawiające za taką inwestycją. Dodatkowo, program Moja Elektrownia Wiatrowa oferuje dotacje, które mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, znacząco obniżając barierę wejścia dla potencjalnych inwestorów.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to nowa, przełomowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce. Dzięki dofinansowaniu przydomowych turbin wiatrowych i magazynów energii, polskie gospodarstwa domowe będą mogły nie tylko oszczędzać na rachunkach za prąd, ale również przyczynić się do ochrony środowiska. Inwestycja ta, wspierana przez rządowy program, stanowi krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej.

Wybierz język
w górę
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl