do kasy razem: 0,00 zł
150kW bez pozwolenia - Czy są jakieś haczyki?

Sejm zatwierdził zmiany w ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii, które wprowadzają wiele przepisów zgodnych z unijną dyrektywą o OZE. Dzięki tej ustawie nie musimy starać się o pozwolenie, jeśli nasza instalacja nie przekroczy mocy 150 kW! Dotychczas tylko montaż mikroinstalacji o mocy do 50 kW był zwolniony z tej konieczności. To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy planują inwestycję przekraczającą 50 kW lub chcą rozbudować dotychczasową instalację.

Podstawa prawna

17 sierpnia uchwalono ustawę “o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.” Jak czytamy:

“Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506 i 1597) wprowadza się następujące zmiany: [...]
2) w art. 29 w ust. 4 w pkt 3 w lit. c wyrazy „50 kW” zastępuje się wyrazami „150 kW”.”

Co oznacza to w praktyce? Od dnia zmiany tychże przepisów limit na dopuszczalną moc instalacji fotowoltaicznej, którą chcemy wybudować bez pozwolenia, zostaje zwiększony. Poprzednio obowiązywał limit do 50 kW, co w praktyce nie dawało inwestorom zbyt dużych możliwości, poza budową mikroinstalacji. 

Co to oznacza w praktyce?

Podwyższenie limitów do 150 kW na budowę instalacji fotowoltaicznych bez pozwolenia jest z pewnością dobrą decyzją. Redukcja kosztów związanych z realizacją projektów fotowoltaicznych poprzez zlikwidowanie wydatków na uzyskanie zezwolenia na budowę oraz uniknięcie konieczności zatrudnienia kierownika budowy jest korzystną nowiną. Dodatkowe koszty i formalności zawsze oznaczają dla inwestorów opóźnienia i mogą generować dodatkowe koszty. Ta decyzja zachęci firmy i przedsiębiorców do większego zainteresowania fotowoltaiką, co przełoży się na szybszy rozwój OZE w Polsce.

Czy jest jakiś haczyk?

Krótko mówiąc, nie! Pozostałe przepisy pozostają bez zmian. Warunek zawarty w tym samym przepisie został utrzymany, zgodnie z którym dla instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 6,5 kW pozostaje obowiązek uzgodnienia projektu tej instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązek poinformowania organów Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo, najnowsza zmiana w ustawie o odnawialnych źródłach energii przewiduje, że postępowania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę dla pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 150 kW, które zostały rozpoczęte przed datą wejścia w życie nowych przepisów, zostaną umorzone.

Pozwól nam pomóc

Z pewnością dzięki opisanym powyżej zmianom wielu zdecyduje się na budowę instalacji o większej mocy lub rozbudowę dotychczasowej. W firmie Ecowatt zatrudniamy tylko doświadczonych i profesjonalnych instalatorów, których ekspertyza w pracy na dużych obiektach może zaowocować w przyszłości jeszcze większymi oszczędnościami. Cenimy Twój czas, dlatego z nami nie musisz martwić się o formalności, zgłoszenia do ZE i PPOŻ - zajmujemy się zleceniem kompleksowo!

Skontaktuj się z nami już teraz, a otrzymasz darmowy audyt z oceną możliwości:
785 804 179 / zapytania@ecowattservis.pl

Wybierz język
w górę
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl