do kasy razem: 0,00 zł
Zmiany w systemie rozliczeń dla prosumentów

W 2024 roku polski rynek energii odnawialnej przechodzi istotne zmiany, szczególnie dotyczące sposobu rozliczania energii przez prosumentów. Nowe przepisy mają na celu zachęcenie do większej autokonsumpcji energii oraz optymalizacji kosztów dla wszystkich uczestników rynku energii.

Aktualizacja systemu rozliczeń 1 lipca 2024

Od 1 lipca 2024 roku Polska aktualizuje system rozliczeń dla prosumentów. Zamiast dotychczasowej miesięcznej ceny energii, rozliczenia będą oparte na średnich cenach godzinowych. Ta zmiana sprawia, że bardziej opłacalne staje się magazynowanie energii i jej sprzedaż w godzinach szczytu, zamiast oddawania jej do sieci w czasie rzeczywistym. Zaleca się unikanie przewymiarowywania instalacji i skupienie się na autokonsumpcji.

Nie możemy wrócić do starych rozwiązań?

Nowe przepisy Unii Europejskiej, które są obowiązujące dla wszystkich państw członkowskich, wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie rynku energii elektrycznej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r., która zmienia Dyrektywę 2012/27/UE (znana jako dyrektywa rynkowa), wszyscy uczestnicy rynku energii, włącznie z prosumenckimi, zobowiązani są do ponoszenia opłat sieciowych. Ponadto, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) nakłada obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia, które odzwierciedla wartość rynkową wytworzonej energii. Wdrożenie systemu net-billingu jest realizacją tych zasad. Wprowadzenie systemu net-billingu ma na celu zharmonizowanie polskiego rynku z wymogami UE, zachęcając jednocześnie prosumentów do większej samodzielności i aktywnego uczestnictwa w rynku energii.

Taryfy dynamiczne a przyszłość prosumentów

Dynamiczne taryfy energetyczne stają się kluczowym elementem dla prosumentów w 2024 roku. Pozwalają one na elastyczne zarządzanie zakupem i sprzedażą energii elektrycznej, opierając się na zmieniających się co 15 minut cenach rynkowych energii. Dzięki nim możliwe jest optymalizowanie kosztów oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Taryfy dynamiczne stwarzają również nowe możliwości dla zwykłych konsumentów, którzy nie produkują energii elektrycznej, umożliwiając im korzystanie z najkorzystniejszych cen energii na rynku. Jednak ich skuteczność zależy od posiadania odpowiedniej infrastruktury, takiej jak domowe magazyny energii oraz umiejętności efektywnego zarządzania nią.

Nadzieja na 2024

W obliczu zmian w systemie rozliczeń energii w 2024 roku, prosumentom zaleca się dostosowanie się do nowych warunków i wykorzystanie możliwości, jakie niosą ze sobą taryfy dynamiczne oraz system net-billingu. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w rynku energii oraz efektywnemu zarządzaniu energią, prosumentom otwierają się nowe możliwości oszczędności i optymalizacji kosztów.

Te zmiany są krokiem w dobrym kierunku, ponieważ zwiększają one transparentność i sprawiedliwość na rynku energii elektrycznej. Dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych oznacza to większą pewność co do wynagrodzenia za wytworzoną energię oraz możliwość bardziej efektywnego zarządzania własnymi zasobami energetycznymi. Długoterminowo, ta inicjatywa może także przyczynić się do większej popularności i opłacalności fotowoltaiki, co korzystnie wpłynie na rozwój sektora energii odnawialnej.

Wybierz język
w górę
{nocache:15287819927e57ebd5281778e1041978#0}
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl